Presentació

La nostra trajectòria

La nostra trajectòria va començar fa més de 30 anys i des de llavors ens dediquem a publicar músiques, cançons i contes que connectin amb els nens i afavoreixin el desenvolupament d’una manera creativa, sana i equilibrada.

Vam néixer com a segell discogràfic el 1992, vinculats a l’Escola de Música de Bellaterra, amb la intenció d’oferir materials de qualitat per enriquir l’univers sonor de la infància i ajudar els mestres i les famílies a tenir un banc de recursos musicals al seu abast.

Apostem per músiques i cançons que afavoreixin la imaginació, estimulin el desenvolupament, ampliïn el repertori sonor i els acompanyin durant tota la infància.

Un procés natural

Per als infants, expressar-se musicalment és un procés natural. Creiem que, en facilitar-vos l’accés a la música, us permetem desenvolupar de manera òptima el coneixement d’aquest llenguatge i el seu ús.

Aprenem allò que vivim, a partir dels models que ens envolten. Igual que aprenem a parlar a partir de l’escolta i repetir les paraules que sentim al nostre entorn més proper i aquesta experiència millora si hi ha un ambient motivador i entusiasta que incentiva a seguir provant i repetint, l’aprenentatge musical també necessita un entorn propici per poder desenvolupar-se.

Els nens que estan envoltats de música van incorporant aquest llenguatge i la manera d’expressar-se d’una manera natural. A més, la música té el gran avantatge que és un llenguatge universal que ens comunica amb nosaltres mateixos i amb els altres a través de l’emoció, obrint-nos a tot un món de coneixement i de comunicació.

D’altra banda, la parla i, especialment, la veu cantada de la mare o del pare proporciona un lligam de comunicació emocional molt fort que afavoreix el desenvolupament del llenguatge.

Escollir bé els referents

És important escollir bé els models musicals que acompanyen els nens durant el seu creixement perquè aportin qualitat i els enriqueixin i perquè afavoreixin el desenvolupament equilibrat, despertin la seva imaginació i la seva curiositat, els estimulin físicament, emocionalment i mentalment, però evitant la sobre-estimulació.

També és recomanable deixar espais per al silenci i potenciar la diversitat musical mitjançant el contacte amb músiques de diferents estils, tenint sempre en compte el volum que utilitzem i el moment que triem per a cada música.

Conscients de la importància i el poder que té la música des de la més tendra infància, a Bellaterra Música hem anat creant diferents materials i propostes musicals per acompanyar en aquest creixement de forma quotidiana. Els materials estan pensats per servir d’inspiració a les famílies i als mestres i per ajudar a construir un món sonor de qualitat durant la infància.

Tots els materials de Bellaterra Música han estat elaborats per especialistes en educació i s’han provat en diferents grups i edats per validar-los abans de ser publicats.

La nostra intenció ha estat sempre contribuir a crear un ambient musical motivador al voltant dels nens, oferint-los músiques pensades per a cada edat, amb diferents tipus de sonoritat, repertori, durada i dificultat.

Kodaly va dir que un nen ha de començar a escoltar música 9 mesos abans de néixer... i nosaltres estem totalment d'acord